INSTAL·LACIÓ D'UNA EMISSORA DE 27 MHz

La instal·lació d'un aparell d'emissió i recepció de CB (Banda Ciutadana ó 27 MHz) es tan senzilla com la instal·lació dels aparells de música dels automòbils, totes requereixen d'uns petits coneixements d'electrònica i d'una mica de bona ma.

En primer lloc, necessitarem l'adquisició de l'aparell (si es homologat i tenim la factura corresponent el podrem legalitzar) i de l'antena. Per a nosaltres els autocaravanistes, no cal que sigui d'unes grans prestacions ja que la majoria complirà amb el que estan dissenyats, es a dir, podrem comunicar-nos fins a una mitjana d'uns 10 quilòmetres (de vegades més i de vegades menys, ja que l'atmosfera i el lloc on ens trobem ho determinaran).


Necessitarem d'una petita quantitat d'eines i estris com per exemple: tornavisos, clau anglesa, talla fils, tisores, trepant, broques, llima rodona, mesurador de corrent i resistència, mesurador d'ones estacionaries (T.O.S.-metre), cinta aïllant, cable de dos conductors 2x1,5 mm. (vermell i negre per distingir la polaritat), etc., el cable de l'antena RG-58 C/U sovint ja be amb la mateixa (aprox. 5 metres) i millor no tallar-lo si no es que es massa llarg.

Començarem emplaça'n l'emissora al lloc on millor ens sembli, normalment al costat del volant i aprofitant alguns forats que ja porten els nostres vehicles per sobre o per sota del aparell de música del vehicle, alguns, els més polits, poden trobar als concessionaris algun motlle ja preparat a aquest fi. Un cop subjecte l'aparell fixat dins d'algun forat o per mitjà del passamà i cargolets subministrats amb l'equip procedirem a passar els fils del corrent fent atenció amb els colors, el vermell positiu fins a la bateria (+) o fins la sortida d'algun fusible que sovint queda lliure per accessoris addicionals i negre negatiu fins a la bateria (-) o massa (pot ser qualsevol cargol ben subjecte i que sapiguem fa bon contacte amb tot el vehicle, (hi ha qui senzillament connecten un cable doble de l'emissora fins la presa de l'encenedor del vehicle amb el corresponent endoll), personalment crec que tindríem que procurar fer una mica d'instal·lació i el més correcte possible, col·locació dels cables, gruix dels mateixos, subjecció, etc. Per evitar problemes es interessant col·locar un cable de massa o xarxa de la tapa del capó al xassís ja que ens traurà molts paràsits.

Ara anirem per la part més important en la instal·lació d'aquests aparells, el lloc, el tipus i la forma de posar l'antena, ja que si als equips de música quasi no el donem importància, aquí si que la te, ja que depèn del bon muntatge i del seu calibratge el que en poc temps cremem els finals de l'emissora i això ens representaria un cost quasi tant costos com comprar-ne una altre.

Podem posar-la amb unes bases especials al capó del motor (i sense forats), cosa que ens simplificarà molt la instal·lació, encara que en detriment de la bona emissió i recepció cap a la part posterior del vehicle, ja que la carrosseria tan gran de les autocaravanes impedeix o atenua molt la propagació del senyal cap els que ens precedeixen i aquestos ens escoltaran més malament quant ens allunyem, en aquests casos convé una de les més llargues que trobem al mercat.El millor lloc es el situat el més amunt i el més centrat del sostre dels nostres vehicles a més com més lluny de l'antena de la TV millor; potser no ens caldrà situar-la al ben mig, però si a un costat, millor al del conductor, ja que salvarem molts cops que reben dels arbres que sovint passem molt prop pel costat dret.

En aquest cas, tindrem que fer un petit forat al sostre per passar el cable i haver previst la instal·lació de la base de l'antena mitjançant un passamà millor en inox per evitar oxidacions.

Si el nostre vehicle es de fibra de vidre, com que aquesta no es conductora de l'electricitat i aquestes antenes necessiten tenir un bon pla de massa, per no tenir problemes de estacionaries, el millor seria haver comprat una antena de les anomenades "nàutiques", pensades per instal·lacions de plàstic o fibra (sovint les coneixerem pel seu característic color blanc pràcticament tota ella) son una mica més costoses, però les més efectives en aquests casos o una de les normals, fen arribar un cable del xassís (negatiu) per reforçar la massa. Si el vehicle es d'alumini lacat (de moment encara una gran quantitat ho son) segur que amb una de les normals en tindrem prou.


Per passar el cable i evitar entrades d'aigua, es pot aconseguir uns tubs previstos de tòriques i femelles als establiments del sector i si perforem a un lloc on no pugui entollar-se l'aigua, senzillament amb un bon "màstic" en tindrem prou (atenció amb les silicones, es fan molt malbé amb el pas del temps, el sol i els freds i s'esquerden provocant infiltracions. Subjectarem la platina de la base d'antena, que inclòs pot fer de passa cables i junta d'estanqueïtat al sostre o a la part més alta de la paret lateral, posant una bona quantitat de "màstic" especial i uns cargols en inox, cal haver fet una bona neteja per aconseguir una bona adherència. Els que disposin de porta paquets, poden subjectar-la als tubs del mateix (seria recomanable fer-hi arribar un cable de massa (negatiu) del xassís a un d'aquests tubs.


Finalment ens restarà fer les comprovacions adients i un bon reglatge de les ones estacionaries amb la vareta de l'antena a tots aquells casos que no si hagi posat antenes nàutiques, intercalant el T.O.S.-metre entre l'aparell i l'antena, començant pel canal mes alt i finalitzant pel més baix procurant deixar la R.O.E. entre 1 i 1'5 i no sobrepassar mai el 3

Si no esteu segurs, millor deixar-lo en mans d'un expert ja que podríeu fer greus danys a l'emissora.

Addicionalment es pot col·locar un altaveu suplementari o connectar la mateixa al equip de so del vehicle.

Cal recordar que al igual que els mòbils està prohibit conduir fen us del micròfon amb les mans i per això existeixen també uns kits de mans lliures.


T.O.S.-metre: Aparell de control de les ones estacionaries
R.O.S. : Relació d'ones estacionaries

Carlos.